top of page

Acerca de

Martin (14 of 45).jpg

ZDRÁVÁ ŠKOLNÍ TŘÍDA

Pro koho je workshop určen

Náš workshop je zaměřen na školní třídy a školní prostředí. Určen je pro žáky základních škol 8. a 9. třídy, rovněž pro žáky středních škol všech ročníků.

Tento workshop byl vytvořen speciálně pro školy. Úkoly a předané dovednosti vychází z vlastních zkušeností. Máme připravené aktivity, které jsou pro děti pochopitelné a mohou s nimi nadále pracovat a vycházet z nich v dalším vývoji. 

V rámci obsahu se zaměřujeme na jednotlivé role ve skupině a podporujeme vazby ve vztahu žák k žákovi, žák  k učiteli a žák ke škole. Dáváme tak prostor uvědomění si role každého jednotlivce a podporu osobnosti v konkrétním kolektivu. 

Workshop směřuje k přenastavení z fixního na růstové nastavení mysli a ukázání možných přístupů ovlivňujících chování konkrétního žáka a jeho vliv na širší okruh jednotlivců. 

Zaměřujeme se na motivaci k učení, podporu silných stránek a odhalení zájmu v jednotlivých předmětech. Dále předáváme techniky, které pomáhají k lepšímu soustředění a zvládání stresových situací, což může být špatná známka, větší míra úkolů či přehnané očekávání rodičů. 

 

Cílem kurzu je: 

 • podpora soft skills v oblasti klimatu školní třídy,

 • odhalení kompetencí jednotlivých žáků v rámci třídy,

 • předání žákům růstové nastavení mysli v pohledu na sociální skupiny, odlišnosti  a vztahy ve svém okolí.

Získané dovednosti podporují zdravé vztahy ve škole mezi spolužáky a jsou cíleny i na prevenci šikany či patologických jevů ve skupině. 

 

Náplň workshopu

 • Zdravá komunikace ve třídě

 • Vzájemná zpětná vazba mezi spolužáky

 • Motivace k učení když se mi nechce

 • Zvládání více úkolů a práce se stresem

S kým se potkáte

Kurzem Vás provedeme my oba. Setkáte se tedy s Martinem i Lucií. ​

Praktické informace

 • Všechny naše workshopy jsou postavené na hře, příbězích, diskuzi, sdílení zkušeností jednotlivých žáků a individuálních i skupinových úkolech. 

 • Workshop trvá 2 - 3 vyučovací hodiny a je určen maximálně pro skupinu 12 žáků. 

 • Při workshopu je vhodná přítomnost jednoho pedagoga z konkrétní školy. 

 • Termíny pro školní workshopy domlouváme na základě zaslané poptávky. 

 • V případě realizace mimo Brno + 30 km je účtovaná doprava.

nábor zaměsnanců (4).png

Máte další otázky?
Neváhejte nás kontaktovat na info@rozvojtislusi.cz

Termíny a kapacity 2022/2023

Aktuálně obsazujeme termíny na rok 2022/2023. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

bottom of page