top of page

Manažerský Survivor: Vyhrajte pomocí koučování

Možná jste dosud svůj manažerský styl stavěli na příkazech a instrukcích. Toto jednosměrné vedení nemusí vždy být tím nejefektivnějším přístupem. Vstupujeme do nové éry, kde je klíčem k úspěchu nejen schopnost vést, ale také schopnost koučovat.


Samozřejmě nelze očekávat, že každý manažer bude kouč v přesném slova smyslu, ale lze ke své práci využít koučovací přístup. Koučovací přístup neznamená říkat svým podřízeným, co mají dělat. Jde o posilování jejich schopností, motivace a sebevědomí. Když použijete koučovací přístup, stáváte se nejen manažerem, ale také lídrem a skutečnou inspirací pro svůj tým. Zatímco tradiční manažerský styl může fungovat v krátkodobém horizontu, koučování nabízí dlouhodobě udržitelnější výsledky. Uvědomte si, že zatímco při tradičním přístupu se často říká: "Jdi tam a udělej to", koučování vede k tomu, aby lidé sami nacházeli své odpovědi a cítili se odpovědní za své úspěchy.


"Koučování je jedním z nejvíce efektivních nástrojů, kterými můžete změnit výkon jednotlivce nebo týmu." Brian Tracy


Představte si manažera, který se rozhodl změnit svůj přístup a začal postupně koučovat svůj tým. Jedním z jeho kolegů byl Matěj, který se původně cítil ztracený ve své práci, měl průměrné výsledky a nulové zapojení v týmu nad rámec jeho pracovní náplně. Díky podpoře, důvěře a vedení svého manažera objevil svůj potenciál a stal se jedním z nejhodnotnějších a výsledkově nejstabilnějších členů týmu. Nečekejte však zázraky přes noc. Je to proces, ale když nezačnete, nic nezměníte. Tento příběh je velmi zkrácený, ale je reálný z vlastní praxe.


Od čeho se odrazit a jak začít?


Prvním krokem k přijetí koučovacího přístupu je pochopení jeho základních principů:


 • Buďte posluchačem, nejen mluvčím.

 • Ptejte se svých lidí na jejich názory, myšlenky a nápady.

 • Dejte jim prostor pro seberealizaci a rozvoj.

 • Buďte podporující a motivující při jejich cestě k dosažení cílů.

 • Naučte se skutečně naslouchat.

 • Důvěřujte svým lidem, že mají potenciál dosáhnout vynikajících výsledků.

 • Postupně se naučte klást koučovací otázky.

 • Přemýšlejte o tom, jaké otázky byste mohli položit svým podřízeným, aby je motivovaly k nalezení vlastních řešení. Jakým způsobem můžete poskytnout prostor pro seberealizaci a rozvoj vašeho týmu?

 • Začněte sami u sebe: "Jak mohu být lepším lídrem pro svůj tým?'"


Možná se může zdát, že přechod na koučovací přístup je jako skok do neznáma. Možná se bojíte, zda je na to Váš tým připravený. Začněte tedy postupně. Hlavně se nebojte změny. Všichni velcí lídři nějak začínali, a právě teď je ta správná chvíle začít. Přijměte výzvu, abyste se stali inspirativními manažery, kteří vedou své týmy k úspěchu s odvahou a důvěrou. 


Buďte odvážní, buďte inspirativní a buďte lídři, na které se vaše týmy mohou spolehnout.


Chcete pro svůj tým zajistit školení na koučovací přístup nebo hledáte kouče na osobní koučování? Neváhejte se ozvat a společně se domluvíme.Využíváte koučovací přístup u svého týmu?

 • Ano, zkouším koučování aplikovat

 • Ne, koučovací přístup nevyužívám


Ať se vám daří! M.


1 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page